This is an example of a HTML caption with a link.
Kề bên làng dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp, Bàu Trúc là làng gốm cổ sản xuất gốm Chăm. Kỹ thuật gốm của hàng  ngàn năm trước vẫn còn nguyên vẹn qua hàng trăm thế hệ để ngày nay trở thành di sản văn hóa nhất Việt Nam